Integritetspolicy

1. Dataskydd i korthet

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsdeklaration som anges under denna text.

Datainsamling på vår webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar operatörens kontaktuppgifter i det juridiska meddelandet för denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Det rör sig i första hand om tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du besöker vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i det rättsliga meddelandet om du har ytterligare frågor om dataskydd. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och verktyg från tredjepartsleverantörer

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende komma att analyseras statistiskt. Analysen av ditt surfbeteende är anonym; surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Inga cookies lagras och vi samarbetar inte med tredjepartsleverantörer för att analysera ditt surfbeteende.

Du kan invända mot denna analys. Vi kommer att informera dig om invändningsalternativen i denna sekretesspolicy.

2 Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Integritetspolicy

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna sekretesspolicy.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av data mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet

Den personuppgiftsansvarige för databehandlingen på denna webbplats är

Patrick Kühne
Kolpingstr. 12
04416 Markkleeberg

E-post: patrick@101places.de

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser, etc.).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. Allt du behöver göra är att skicka ett informellt e-postmeddelande till oss. Lagligheten i den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av dataskyddslagstiftningen har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är den statliga dataskyddsombudet i den federala stat där vårt företag är baserat. En lista över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett allmänt använt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig, kommer detta endast att ske om det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du känner igen en krypterad anslutning på att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt till korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i det rättsliga meddelandet om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

3. Datainsamling på vår webbplats

Kakor

Vissa av Internetsidorna använder så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies används för att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade "session cookies". De raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Andra cookies lagras på din slutenhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. varukorgsfunktion) lagras på grundval av art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra cookies för ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. I den mån andra cookies (t.ex. cookies för analys av ditt surfbeteende) lagras, behandlas dessa separat i denna integritetspolicy.

Cookies och rapporter om tillträdessiffror
Vi använder "session cookies" från VG Wort, München, för att mäta åtkomst till texter för att registrera sannolikheten för kopiering. Sessionscookies är små informationsenheter som en leverantör lagrar i arbetsminnet på besökarens dator. I en sessionscookie lagras ett slumpmässigt genererat unikt identifikationsnummer, ett så kallat sessions-ID. En cookie innehåller också information om dess ursprung och lagringsperiod. Sessionscookies kan inte lagra någon annan data. Dessa mätningar utförs av INFOnline GmbH med hjälp av den skalbara centrala mätmetoden (SZM). De hjälper till att fastställa sannolikheten för att enskilda texter kopieras i syfte att kompensera författare och förläggare för deras rättsliga anspråk. Vi samlar inte in några personuppgifter via cookies.

Serverns loggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är

  • Typ av webbläsare och webbläsarversion
  • Operativsystem som används
  • Hänvisande URL
  • Värdnamn för åtkomstdatorn
  • Tidpunkt för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Grunden för databehandlingen är artikel 6.1 f i GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalets ingående.

Dataöverföring vid ingående av ett avtal om tjänster och digitalt innehåll

Vi överför endast personuppgifter till tredje part om detta är nödvändigt inom ramen för avtalshantering, till exempel till det kreditinstitut som ansvarar för att hantera betalningar.

Ytterligare överföring av uppgifterna kommer inte att äga rum eller kommer endast att äga rum om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, till exempel för reklamändamål.

Grunden för databehandlingen är artikel 6.1 b i GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalets ingående.

4. Onlinemarknadsföring och partnerprogram.

Partnerprogram

Vi deltar i affiliate- eller partnerprogram. Annonser och länkar till externa webbplatser integreras på våra sidor av annonsörerna, från vilka vi kan tjäna pengar genom att ersätta reklamkostnader. Cookies används för detta ändamål för att kunna spåra beställningarnas ursprung. Detta gör det möjligt för affiliate-portalerna att känna igen att du har klickat på partnerlänken på vår webbplats.

Lagringen av "affiliate-cookies" baseras på art. 6 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av detta, eftersom beloppet för dess affiliate-ersättning endast kan bestämmas genom cookies.

Vi har integrerat reklamwidgets från vissa leverantörer på våra sidor. Dessa överför dock endast data när du klickar på widgetlänkarna och når respektive leverantör.

Vi arbetar bland annat med följande partnerprogram. I parenteserna hittar du integritetspolicyn för respektive partnerprogramleverantör.

  • GetYourGuide (https://www.getyourguide.de/privacy_policy)
  • Tiqets.de (https://www.tiqets.com/de/datenschutzrichtlinien/)
  • Musement (https://www.musement.com/de/datenschutzerklarung-p/)
  • Go City (https://gocity.com/en-us/privacy)